Anasayfa

Wagner Boya

Wagner Silikonlu Grenli Boya

Mantolama Ürün E- Kataloğu

Mantolama Ürün Katalogu

ISI YALITIM AVANTAJI

Isı Yalıtım Mantolama

Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

We have guests online

Son Yorumlar

RSS
mantolama m2 maliyeti

Önce­likle man­to­lama mali­ye­ti­nin hesap­lan­ma­sı­nın net bir rakam üzerin­den yapı­la­ma­dı­ğını bil­mek gere­kir. Çünkü man­to­lama sis­tem­leri olan yani diğer adıyla cephe kap­lama ola­rak adlan­dı­rı­lan uygu­la­ma­lar, inşa edi­len bina­la­rın boyut­la­rına göre fark­lı­lık gös­ter­mek­te­dir. Bu konuda yak­la­şık oran­larda bir hesap­lama yapıl­mak iste­nirse, bina mali­ye­ti­nin yüzde 2’si ve yüzde 5’i ara­sında bir değer ortaya çıkarabilirsiniz.

Bu hesap­la­ma­nın yanında bilin­mesi gere­ken diğer bir kıs­tas ise yapı­lan cephe kap­la­ma­nın 2 ya da 5 yıl içe­ri­sinde ken­dini amorti etme­si­dir. Cephe kap­lama, ken­dini 2 yıl gibi bir süre­den baş­la­ya­rak yapı­lan yakıt tasar­rufu saye­sinde, yapı­lan har­ca­mayı kul­la­nı­cı­sına geri sunmaktadır.

Man­to­lama sis­temi yap­tır­mak iste­di­ği­niz de gerek­siz bir uygu­lama ola­rak gör­mek sizin zara­rı­nıza ola­cak­tır. Bu nedenle bir an önce evle­ri­nizde dış cephe kap­la­ması bulun­mu­yorsa yap­tı­rın ve ger­çek bir tasar­ru­fun yanında ısınma sağlayın. Mantolama Maliyet Raporlarında Yaptırdığınız dış cephe mantolama binalarınızda % 5

0 Yakın enerji tasarrufu sağlamaktadır.Mantolama Günümüzdeki en etkili ısı yalıtım sistemi olup. Dış cephe kaplama kanunu kararı ile ısı yalıtım yönetmeliğine uymayan binalarda konutlarda & dailrelerinizi satmak istediğinizde sizlerden yalıtım enerji karnesi istenmesi olacaktır.

mantolama maliyeti
Binalarımızda ısınmak ve serinlemek amacıyla kullandığımız kalorifer, kombi, klima ve buna benzer cihazların kullandıkları enerji, mantolama uygulaması ile yüzde 50 oranında azalabilmektedir. Şayet binaların çatı ve temeli için de ısı yalıtımı sistemi yapılmış ise bu oran yüzde 60′lara kadar çıkabilmektedir. Bu kadar büyük bir enerji tasarrufu yalnızca kendimiz için değil ülke ekonomisi için de büyük rahatlamalar sağlayacaktır. Yapılarda en önemli ısı kaybı genellikle kiriş ve kolonlarda olmaktadır. Binaların dış cepheleri ve bina duvarlarının tamamını kaplamadıktan sonra mantolama sisteminden pek fazla bir verim alınamaz. Mantolama sisteminin en önemli özelliği hiçbir aralık kalmayacak şekilde binanın dışarıdan ısı yalıtım levhaları ile tamamen kaplanmasıdır.

Mantolama maliyeti tabiki yapıdan yapıya değişiyor. Peki neler mantolama fiyatını etkiler diye soracak olursanız:

Yapının yeri (dış etmenler, iklim uygulanacak malzemenin seçimini etkiler)

Kullanılan malzeme

Yapının boyutu

Yapının mantolamaya uygunluğu

Profilin oluşturulacağı alanın uygunluğu

Firmadan firmaya değişen işçilik maliyeti

Mantolama Maliyeti Çıkarttırırken Teklif Aldığınız firmanın Referansları, Çalışmaları Ve Ticaret odasına kayıtlı olduğunu Kontrol etmeniz Önemlidir.Mantolama Maliyetindeki Düşük Fiyat & Yüksek Fiyatlara Dikkat Edin. Merdiven altı tabir ettiğimiz küçük iş yerleri fiyatları yüksek oranda etkilemektedir.Cephenizi Teslim ettiğinizde bu firmalara Garantisini Göstermiyor.Göstermiş bile olsa göstermiş olduğu ikamet adresinden taşınmış kaçmış oluyorlar.

Geçen yıl doğalgaz fiyatlarına yüzde 70 oranında zam gelmişti. Daha sonra bir miktar düşmesine rağmen tüketicinin aylık ısınma harcaması büyük artış gösterdi. Aileler, ısınma giderlerini düşürmenin yolunu yalıtımda buldu. Büyük şehirlerde apartman ve site yönetimleri, havaların ısınmasıyla birlikte binalara mantolama yaptırmaya başladı. Binaların dış cepheleri strafor adı verilen yalıtım malzemesi ile boydan boya kaplanıyor. Üzeri de yağmur ve rutubete karşı özel bir madde ile kapatılıyor. Bu şekilde yapılan yalıtım, kışın ısı kaybını önlerken, yazları da evlerin daha serin olmasını sağlıyor. Öte yandan yalıtım, duvarlarda rutubet ve küf oluşumunu da önlüyor.

Metrekare maliyeti 30 liradan başlayıp 50 TL ye kadar çıkabiliyor. Bunun altında veya üstünde fiyat verenlere dikkat edin.

Mantolama dış cepheye yaptırılmalı. İçten yaptırılan mantolamada tam anlamıyla verim alınamıyor.

İşlem, bu konuda tecrübeli olan ve kaliteli malzeme kullanan firmalara yaptırılmalı.

Bina yalıtımı, büyüklüğüne göre daire başına ortalama 2 ila 5 bin TL ye mal oluyor.

Yüzde 50 civarında tasarruf sağlayan mantolama, maliyetini ortalama 2 yılda çıkarıyor.

Isıtma ve soğutma giderlerinde % 50’ye varan tasarruf sağlar.

Yeni binalarda veya yenilenen ısıtma tesisatları daha düşük kapasiteli
kurulabileceğinden ilk yatırım maliyeti düşük olur.

*Sağlıklı ve nefes alan bina fiziğine uygun bir dış cephe sunar.

Daha az yakıt tüketimi sayesinde hava kirliliğinin önlenmesine katkı sağlar.

Dıştan yalıtım uygulamaları yoğunlaşmanın bina dış yüzeyinde  olmasını
sağlayarak rutubetsiz ve konforlu bir mekan sunar.

Duvar iç sıcaklığının, oda sıcaklığına yakın olması sayesinde hava hareketini
ortadan kaldırır, yüzey bozulması, sıva ve boya dökülmelerini engeller.

Isı yalıtım levhaları sık sık yenilenme gerektirmez. Bina ömrü boyunca ısı
yalıtım değerini korur.

Mantolama binalarda dıştan veya içten duvar , kolon , kiriş bölgelerine polistren levhalar ile dışarıdan yapıştırılıp , dübellenmesi, sıvanması ve boyanması işlemleri sonucu ısı yalıtımının sağlandığı uygulamanın adıdır.
Binaların dış yüzeyini mantolama yaptırmak günümüzde bir gereksinim olmuştur. Mantolama en etkili ısı yalıtım sistemidir. Mantolama da iki ayrı eps kullanılır. Beyaz eps ve karbonlu eps. Karbonlu eps nin ısı yalıtım değeri beyaz eps ye göre daha fazladır.Xps dediğimiz daha yoğunluğu yüksek ve sert olan malzeme ise dış cephenin nefes almasını engellediği için tavsiye edilmez. Diğer bir ürünümüz üzeri akrilik esaslı elastik elyaflı sıva ile kaplanmış olan mantolama malzememizdir. Bu ürünler uygulama hazır haldedir, file ,sıva vb. malzemelere ihtiyaç yoktur.çivisiz mantolama malzemesi mantolama fiyatları.

DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEME | İŞÇİLİK FİYATLARI

3 CM lik Paket Sistem M2 Fiyatı : 28 TL

WAGNER MANTOLAMA PAKET SİSTEM 3 CM LİK 34 TL +KDV

EXPOL GRİ KARBONLU MANTOLAMA : 32 + KDV


FİLLİ BOYA CAPATECT DALMAÇYALI : 37 TL + KDV
MARSHALL THERMOS : 37 TL + KDV 
POLİSAN EXELANS MANTOLAMA : 37 TL + KDV
İZOCAM MANTOLAMA : 37 TL + KDV
FİLLİ BOYA EXPERT BEYAZ KÖPÜK : 35TL + KDV
TAŞ YÜNÜ MANTOLAMA M2 BİRİM FİYAT 40 TL +KDV 
Dow Mavi Kale Mantolama 4 Cm M2 Fiyatı : 42 TL + KDV

NOT: VERMİŞ OLDUĞUMUZ FİYATLAR M2 BİRİM FİYATLARIDIR.

PENCERE İÇLERİ MANTOLAMA METRE TÜL BİRİM FİYAT 25 TL,

BİNADA MANTOLAMA YAPILMAYAN ALANLARIN SIVA TAMİR  VE BOYA İŞLERİNDE METRE TÜL BİRİM FİYAT  25 TL

SIVA TAMİR VEYA BOYA KAZIMA OLMADAN SADECE BOYA İŞLERİ METRE TÜL & METRE KARE BİRİM FİYAT 12 TL DİR.

SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI İÇİN FİYATLARIMIZ GEÇERLİDİR. WAGNER TEXTÜRE SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI İSTENMESİ DURUMUNDA M2 BOYA MALİYET FARKI 4 TL DİR.

Mantolamada 3 farklı malzeme kullanılıyor:

 

1. Eps (Beyaz renkli ısı yalıtım levhası)
2. Xps (Renkli ısı yalıtım levhası)
3. Taşyünü Kahverengi ısı yalıtım levhası

dis cephe mantolama fiyatlari

Mantolamada cephe giydirmede polistren levhalar kullanılmaktadır. Bunlardan biri olarak kısaca XPS adlandırılan Ekstrude Polistiren Isı Yalıtım Levhaları diğeri ise EPS olarak bilinen genleştirilmiş polistiren sert köpükden elde edilen Expanded Polistiren Levhalardır.

Mantolamada kullanılan bu polistren levahlar XPS ve EPS’nin birbirlerine göre avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır.

Her ikisininde üretiminde kullanılan ana malzeme polistroldür.

Mantolama her ne kadar basit bir uygulama gibi gözükse de kendi içerisinde pek çok detaya ve uygulama tekniklerine dayalı bir sisteme sahiptir.

Sadece iyi malzeme veya iyi usta doğru bir uygulama için yeterli değildir. Mantolama doğru malzemenin doğru ustayla doğru bir şekilde uygulanması halinde iyi bir sonuç verecektir.

Burdanda anlaşılacağı gibi sadece iyi malzeme almanız binanızda istediğiniz sonuca ulaşmanıza yetmeyecektir.

İşte burada devreye tecrübe ve deneyim girmektedir. Mantolama sistemleri hakkında bazı önemli detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
mantolama fiyatları

Öncelikle kullanılacak ısı yalıtım plakaları cephede şaşırtmalı ( tuğla dizimi ) olarak döşenmeli ve plakaların derzleri aynı hizada olmamalıdır. Aksi taktirde fayans metodu ile döşenen plakalar bir süre sonra üzerinde oluşacak metrekaredeki yaklaşık 8kg'lık kütle ağırlığının eşit olarak yayılmamasından dolayı düşme riski oluşturacaktır.

Dübelleme sistemde önemli bir yere sahiptir.Metre karede 6 adet dübel plakaların özel olarak tespit edilmiş noktalarına sabitlenmelidir. Rasgele sabitlenen dübeller taşıyıcılık görevini tam olarak yapamayacağı için plakaların düşmesi kaçınılmazdır.
Dıştan ısı yalıtımı veya sektörde daha yaygın olarak bilinen adı ile Mantolama basit olarak, dışarıdaki ısıyı içeriye sokmadan, içerdeki ısıyı korumak amacı ile yapının bir nevi manto içine alınması, ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı yalıtımı, herhangi bir ısı köprüsü oluşmayacak şekilde , gerekli ısı izolasyon katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeylerine yapılan izolasyondur şeklinde tanımlanır. Dıştan ısı yalıtım uygulaması yapılırken yalıtımın bir bütün olduğu kesinlikle unutulmamalı ve enerji kullanımında önemli kayıplara yol açan çatı, döşeme, pencere, kapı, temel duvarlar ve havalandırma kanalları da aynı ciddiyetle ele alınmalıdır. Yapılarda temel, çatı ve dış cephe ısı yalıtımının tekniğine uygun bir şekilde yapılması ile yıllık enerji giderlerinde minimum %60 dolayında bir tasarruf sağlamak mümkündür. Yalıtım levhalarının yapıştırılması ve sıva kartı oluşturulması amacı ile kullanılan karışımın özellikle bu amaca uygun olarak üretilmiş olması ve karışım oranlarının teknik spesifikasyonları dahilinde yapılması öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır. Bağlayıcı ve diğer kimyasal katkı oranlarının yetersizliği nedeni ile hızlı kuruma, tozuma ve dökülme gibi sorunlar nedeni ile ortaya çıkan yetersiz yapışma direnci ve benzeri sorunların ısıl konfor üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, uygulamalarda klasik yapıştırma harçları yerine sadece yalıtım levhalarının yapıştırılması ve sıvanması amacı ile üretilmiş olan çimento-akrilik esaslı kimyasallar kullanılmasına dikkat edilmelidir. Yalıtım sistemi üzerine uygulanacak son kat dekoratif kaplamalar ise gerek yapının görsel etkisi ve gerekse sistemin sağlığı ve dış ortamdan gelecek olası mekanik etkilerden korunması bakımından ayrı bir öneme sahiptir.
EPS Expanded Polistiren Levhalarda şişirme gazı olarak pentan kullanılır.

XPS Ekstrude Polistiren de HFCL gazı kullanılır. Pentanın hava ile yer değiştirme hızı fazladır. HFCL çevreye karşı zararlı olduğundan bazı ülkelerde kullanımı yasaktır. Bu nedenle üreticiler XPS üretiminde karbondioksit ile şişirme yolunu seçmektedirler

Uygulama Zemininin temiz olması, toz ve kirden tamamen arındırılması
Yapıştırıcı Harcın kıvamında karılması, ince veya kalın olmamasına dikkat edilmesi
Yapıştırıcı Kenarlara mala ucuyla kesintisiz en az 25 mm kalınlığında ve ortaya 3 adet orantılı öbek olarak sürülmeli
Yalıtım Levhasına eşit seviyede sürülmesi ve Yalıtım Plakasının Bina yüzeyine temas ettirilmeden yapıştırılması
Uygulama esnasında Isı köprülerine ve Yağmurlukların ısı köprüsü oluşturmaması dikkat edilmesi gereken konular arasındadır
Yapıştırma esnasında terazi kullanılması ve bu sayede Cephe eğriliklerinin giderilmesi, pencere ve Kapı kenarlarının Yapıştırıcı ve Sıva harçlarıyla teması önlenmeli veKapı ve Pencere kenarlarına Kompri-Isı yalıtım Bandı monte edilmesi gerekir
Yalıtım Levhasının Yatay ve dikey Eklerinin şaşırtmalı olması ve kesinlikle eklem aralarında boşluk kalmaması gerekir Dübellerin 4 Köşe ve 1 adet ortaya montelenmesi ve Dübel kafalarının tamamen kaybolması gerekir.
Levha üzerine File montesi sırasında ek yerlerinin en az 10 cm üst üste gelmesi
Tüm çıkma Köşelere gerekli köşebentlerin monte edilmesi
Filenin tamamen sıva harcı ile kaplanması ve yüzeyin temiz olması mala izleri olmaması ( Sıva harcı 2 defada çekilebilir)
Yüzeyin Boyanması durumunda Cephenin süngerle perdahlanması ve boyadan önce boya özelliği bazında astarlanması gerekir Yüzeye Dekoratif Sıva uygulanması durumunda yüzey boyalı Sıva veya boyasız sıva niteliğine göre hazırlanması gerekir

 

 

www.soveizmir.net

 

Mantolama İndirim

Mantolama
Web Sayfamızdan Gelen Her Müşteriye
Mantolama %10 İndirim
İndirim Kodu : Mantolamatk

MANTOLAMA ŞOK KAMPANYA

Şok Kampanya Mantolama
DIŞ CEPHE MANTOLAMADA
BÖYLE KAMPANYA DUYULMADI
GÖRÜLMEDİ!
MALZEME + İŞÇİLİK DAHİL
32 TL + KDV 'İLE
ÜSTELİK GRİ KARBON TAKVİYELİ
3 CM 16 DANSİTE YOĞUNLUĞUNDA
İZMİR MANTOLAMA'DA
DOĞRU  KARARI VERDİ
5 YIL MALZEME + 3 YIL İŞÇİLİK
GARANTİSİ

SATIŞ & UYGULAMA TEMSİLCİMİZE

Mavi Kale Dow

Mavi Kale Mantolama

Binalarda Mantolama

Dış Cephe Mantolama Capatect

Mantolama Garanti

5 yıl mantolama işçilik garantisi

MANTOLAMA

 

izoder

neden mantolama yaptırmalı

 


capatect dalmaçyalı

enerji kimlik belgesi

mantolama kredisi

mantolama zorunluluğu

dalmaçyalı mantolama

I Love Google

I Love Google!