Anasayfa

Wagner Boya

Wagner Silikonlu Grenli Boya

Mantolama Ürün E- Kataloğu

Mantolama Ürün Katalogu

ISI YALITIM AVANTAJI

Isı Yalıtım Mantolama

Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

We have guests online

Son Yorumlar

RSS
havuz nasıl yapılır

Yapılarda su ve nem yalıtımı,suyun veya nemin yapının bir kısmına veya kapladığı hacimlere zarar vermesini önlemek amacıyla yapılır. Bu yalıtım su ve nemin; zemin ve duvarlar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanır. Bir yapıda su yalıtımı suyun korozif ve aşındırıcı etkisinden korunması için gereklidir. Yapısı gereği sertleşmiş olan beton önceden hesaplanmayan basınç yada kapilerite yardımı ile yapısındaki boşluklara giren sulara karşı geçirgendir. Su beton yüzeyine imalat çalışmalarındaki kusurlardan veya kapiler boşluklardan girebilir.

İyi bir izolasyon maddesi ;su geçirmemeli, su vuruşlarından etkilenmemeli, ısıl hareketlerden etkilenip deformasyona uğramamalı,nem hareketleri ile reaksiyona geçmemeli ve esnek olmalıdır.  Su yalıtımı malzemelerinin seçiminde yapının nasıl bir su etkisine maruz kaldığı belirlenmeli, malzemenin yapının hangi kısmında kullanılacağına bakılarak gerekli su yalıtımını sağlayan mekanik etkilere dayanıklı ve uzun süre yalıtım görevini gerçekleştirecek malzemeler seçilmelidir.

Havuzların kullanım amacına göre sınıflandırılması ile birlikte,havuzların insan sağlığını tehdit etmeyecek çok iyi kalitede su bulundurması ve can emniyeti bakımından tehlike arz etmeyecek hale getirilmesi için gerekli olan mekanik tesisat projeleri havuz taahhüdünün çok önemli bir parçasını oluşturur.Bu nedenle havuz projesi yapılırken havuz mekanik elektrik tesisatı incelikleri çok kapsamlı bir şekilde oluşturulmalıdır.

Aynı zamanda yalıtım malzemelerinin yalıtıma hazırlanmaları, yalıtım yapılacak yüzeyin uygulamaya hazırlanması ve uygulamanın yapılması gibi hususlarda ürünü satan yada üreten firmaların önerilerine dikkat edilmeli, bu işlemlerin bu konuda bilgili kişilerce yapılması sağlanmalıdır
Havuz nasıl yapılır sorusunun cevabı dünden bugüne iyice kapsamlı hale gelmiş ve gün geçtikçe kapsamını artırarak karmaşık hale gelmeye başlamıştır.Yüzme havuzu sektörü  günümüzde artık lüks konutların,yaşam merkezlerinin vazgeçilmezi haline gelmekle birlikte sürekli bir gelişme göstermektedir.Buna bağlı olarak  havuz modelleri,çalışma prensipleri,mimari yapıları,fiziki özellikleri kullanım amacına göre çeşitlilik göstermekte ve yapılan tercihler göz zevkine yönelik olsa da göz zevkinden önemli olan detayları kapsamaktadır.Havuz inşaatlarının yapımına başlanmadan önce genel olarak yapılması gerekenler;
-Zemin etütlerinin ayrıntılı bir şekilde yapılması(zemin parçalarından numune alınıp,laboratuarlarda zemin türünün belirlenmesi)

havuzun yapılacağı yerin zemininin ve çevresinin, havuz yapımına uygun olup olmadığının bilirkişilerce saptanması ve raporlanması,
Havuz yapım kararı alındıktan sonra müşterileriler tarafından havuz seçimi yapılması, bahçe büyüklüğüne uygun derinlikte ve genişlikte havuz ebatları seçilmesi,
Havuz yapımının, hava koşullarının etkisinden dolayı bahar aylarında yapılması.
Havuzların sınıflandırılması mekanik elektrik tesisat projelerinin oluşturulmasında büyük önem taşır.Buna göre havuz mekanik elektrik tesisatında bulunması gereken filtreleme, dezenfeksiyon, su ısıtma sistemleri hatta su altı aydınlatma lambaları, paslanmaz çelik merdivenler, su akıntı pompaları gibi aksesuarlar da değişiklik göstermektedir. Havuz Mimari Proje ekibi ile Makine ve Elektrik Mühendislerinden oluşan yüzme havuzu tasarım evresinden başlayarak projenin uygulanıp bitimine kadar ortak ve koordine çalışmaktadırlar. 

Havuz mekanik elektrik teknik proje kapsamı;
Yüzme Havuzunun çeşidine göre ; (özel havuz,ticari havuz,spa-jakuzi havuzu..vb)

•Uygun tesisatların seçilmesi,konumlandırılması, hesaplarının ayrıntılı projelendirilmesi
•Havuza uygun doldurma-boşaltma pompaları,dezenfeksiyon için gerekli filtreler ve uygun çap-sayıda boruların  seçimi,bağlantıları,kurulum aşamaları, işletim detayları
•Denge Tankının konumlandırılması,kapasitesi ve hacim hesabının belirlenmesi ve son olarak plan ve kesit çizimleri ile projeye yansıtılması
•Boru,filtre ve pompalarda  su akış hızlarının hesaplanması,
•Havuz Suyunun  dezenfeksiyon yöntemi , suyun Ph kontrolü sistemlerinin seçilmesi ve projelendirilmesi
•Havuzun elektrik tesisat ekipmanlarının seçilmesi(sualtı aydınlatma,kablo,tablo,elektrikli cihazlar..vb) ,kablo hattının çekilmesi,güç kaynağı desteği, topraklama hattı çekilmesi, tüm motor ve Transformatörlerin kurulumu ve emniyet için sigortaya bağlanması

Havuz izolasyonu havuz yapımının en önemli aşamalarından biri olup,havuzların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı,konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi ayrıca iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması için önem verilmesi gereken bir konudur. Havuz kullanım ömrünü tehdit eden bu iç ve dış etkenler hidrostatik basınç gibi mekanik zorlamaların yanı sıra; aşırı sıcak, aşırı soğuk ve buna bağlı olarak don gibi hava koşullarının etkileri ve deniz suyu, kimyasal dezenfeksiyon malzemeleri gibi, agresif ve aşındırıcı maddeler de olabilir.

Havuz izolasyonunun ana unsurları “doğru detay”, “nitelikli malzeme”, “ sağlıklı uygulama” dır. Basınç altında olmasa dahi, su ile temas halinde olacak her noktanın altında, reaktif reçine bazlı izolasyon malzemeleri ile 1.00 mm, plastik bağlayıcı kombinasyonları ile ise 2.00 mm kalınlığında bir tabaka uygulanmaktadır. Fırça ile sürülerek uygulanan izolasyonlarda, izolasyonun sağlıklı olması için bir den fazla kat sürülmelidir. Bu noktada özellikle çift kompanentli izolasyon malzemelerinde ilk kattın tamamen kurumasının ardından, ikinci kattın ilk kat ile aynı yönde uygulanması gerekmektedir.

Havuz iç izolasyonu yapıldıktan sonra havuz su ile doldurulup test edilmeli havuz kaplama işlerinin testten olumlu sonuç alındıktan sonra yapılması gerekmektedir. Havuz dünya standartlarına uygun yüzme havuzu izolasyon işlemini işinde uzman ekibi tarafından büyük bir hassasiyet,dogru planlama ve malzeme seçimi ile gerçekleştirerek havuzunuzu güvence altına alır.

Havuz kaba inşaatının yapılması için öngörülen arazinin gerekli haritacılık ölçümlerinin yapılmasıyla inşaata başlanmadan önce atılması gereken ilk adım atılır.

Havuz için öngörülen arazinin özelliklerine göre mimari proje hazırlanıp,statik projesi oluşturulur.Havuz yapısının araziye aplikasyonu yapıldıktan sonra havuz yapımının öngörüldüğü araziden havuz ve makine dairesinin hafriyatı yapılır ve çıkan molozlar kamyonla döküm alanına nakledilmek üzere gönderilir.Yeraltı sularını yapıdan uzaklaştırmak için gerekli drenaj sistemi yapılmasıyla birlikte özellikle  beton yüzme havuzlarında,düzgün ve geçirimsiz bir zemin elde etmek amacıyla tüvenan,dolgu,blokaj gibi taş katman malzemeleriyle sıkıştırma işlemi gerçekleştirilir.Havuz ince inşaatı için gerekli olan uniform ve temiz bir çalışma yüzeyi oluşturmak,blokajın mukavemetini(dayanımını)artırmak,demirin düzgün döşenmesine yardımcı olmak ve taban betonuna toprak karışımını engellemek için grobeton dökümü yapılır.

Statik projede belirtildiği gibi demir bağlantıları yapılır.Daha sonra mekanik,tesisat,elektrik bağlantı işlerine başlanır ve beton dökümünde zarar görmemesi için sabitlenerek korunmaları sağlanır.Havuz çanağını oluşturmak amacıyla dış taban kalıpları çakılıp önce taban daha sonra iç ve dış kalıplar çakılıp perde betonu atılır.Perde betonu için projeye uygun kalitede beton dökümünü gerçekleştirdikten sonra çeşitli çaplarda vibratörler sayesinde betonun sıkıştırılması sağlanır.Beton dökümü tamamlandıktan sonra hava koşularına göre betonun korunmasına özen gösterilir.Buna istinaden rötre çatlaklarını önlemek için gerekli kürleme yapılır.

Beton işlerinin bitimi ile birlikte yüzeyler arasında geçirimsizliği sağlamak,havuz suyuna herhangi bir sızıntı su veya yabancı maddenin karışmasını önlemek için yüzme havuzlarında büyük önem taşıyan yalıtım yapılması gerekmektedir.Bu nedenle sızıntıları önlemek için havuz içinin,denge deposunun ve su ile temas eden tüm yüzeylerin izolasyonu yapılır(bkz havuz izolasyon). Yüzme havuzlarında Sıva ve Şapa geçilmeden önce aderans artırıcı ve esneklik sağlayıcı malzeme ile güçlendirilmiş serpme atılarak 1 gün bekletilir. Sıvada kullanılan kum dere kumu olup kesinlikle kireç karıştırılmamalıdır. Yüzme havuzlarındaki sıva ve şap işleminin amacı betondaki hataları minimize etmek ve düz bir satıh elde ederek yüzme havuzunu, kaplama aşamasına getirmektir. Ayrıca bu aşamada havuz içi aydınlatma elemanları, besi ağızları sıfır kotuna getirilir.

 

www.soveizmir.net

 

Mantolama İndirim

Mantolama
Web Sayfamızdan Gelen Her Müşteriye
Mantolama %10 İndirim
İndirim Kodu : Mantolamatk

MANTOLAMA ŞOK KAMPANYA

Şok Kampanya Mantolama
DIŞ CEPHE MANTOLAMADA
BÖYLE KAMPANYA DUYULMADI
GÖRÜLMEDİ!
MALZEME + İŞÇİLİK DAHİL
32 TL + KDV 'İLE
ÜSTELİK GRİ KARBON TAKVİYELİ
3 CM 16 DANSİTE YOĞUNLUĞUNDA
İZMİR MANTOLAMA'DA
DOĞRU  KARARI VERDİ
5 YIL MALZEME + 3 YIL İŞÇİLİK
GARANTİSİ

SATIŞ & UYGULAMA TEMSİLCİMİZE

Mavi Kale Dow

Mavi Kale Mantolama

Binalarda Mantolama

Dış Cephe Mantolama Capatect

Mantolama Garanti

5 yıl mantolama işçilik garantisi

MANTOLAMA

 

izoder

neden mantolama yaptırmalı

 


capatect dalmaçyalı

enerji kimlik belgesi

mantolama kredisi

mantolama zorunluluğu

dalmaçyalı mantolama

I Love Google

I Love Google!