.

ISI YALITIMI NEDİR
Isı yalıtımı, sıcak veya soğuk havanın ısı köprüleri sayesinde konutların içine girmesini veya çıkmasını önlemek adına yapılan prosedürlerdir. Sürekli artan enerji faturaları ısınma için ayrılan bütçeleri de arttırmaktadır. Tüketilen toplam enerjinin 1/3 kadar oranının konutlar için sarf edildiği hesaba katıldığında ısı yalıtımı artık bir ihtiyaç durumuna gelmiş bulunmaktadır. Enerji tasarrufunun yanısıra ısı yalıtımı, konutların ömrünü uzatmak, dşayetini arttırmak, istek edilen konfor şartlarını sağlamak, sağlıklı bir yaşam sürmek, çevre kirliliğini azaltmak ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için hayata geçirilmesi gereken bir uygulamadır.