.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
Binaların iç ortamları ile dış ortamlarını birbirinden ayıran ve bina zarfı şeklinde de bilinen dış duvarlar, pencereler, kapılar, tavan, çatı ve diğer döşemelerden oluşan yapı elemanları dış faktörlerden korunmalıdır.

Binalarda ısı kaybeden yüzeyler doğru yalıtılmazsa ısı kaybı ve buna bağlı şeklinde de enerji maliyetleri artmaktadır. Özellikle müteahhitler ve kullanıcılar ısı kayıplarını görmezden gelerek konutların yalnızca dış özelliğine önem vermekte, konutların yapım aşamasında makul olmayan yapı malzemeleri seçimi ve yapılmayan çok kolay programlar ile binanın kullanım ömrü süresince bina sahiplerinin bütçelerine hem de daha çok yakıt tüketerek çevreye ve ülke ekonomisine zarar vermektedir.

Bu olumsuzlukları önlemek amacıyla 2000 yılında yürürlüğe giren Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne göre yeni konutlar ısı yalıtım uygulaması gerçekleştirilmiş biçimde projelendirilmek zorunda olup eski binaların da 2020 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Enerji kimlik belgesi temininin en önemli adımı da konutların ısı izolasyonu programının gerçekleştirilmiş olmasıdır. Binalarda ısı yalıtım kalınlığının optimum biçimde seçilmesi, ısıl konforun sağlanmasında ve bina enerji sınıfınını belirlenmesinde en önemli faktörlerden biridir.